Site Rengi


Rehber Sirkü No          :           REH-İ-5

Resmi Gazete Tarihi     :           2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete Sayı       :           31322

 

Konu:  İşverenlere Sağlanan Normalleşme Desteğinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar

– Normalleşme Destek Paketi 31.12.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihe kadar uzatıldı. Yeni oluşacak dönemler ile kullanılamayacak dönemlerin önü açılmış oldu.

 

Karara ulaşmak için buraya tıklayınız  

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar

– 6111 SK teşviki 31.12.2022 tarihe kadar uzatılmış oldu.

 

Karara ulaşmak için buraya tıklayınız

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar

– 7103 SK teşviki 31.12.2022 tarihe kadar uzatılmış oldu.

– 7103 SK teşvikli personellere Gelir Vergisi tevkifat avantajı da 31.12.2022 tarihe kadar uzatılmış oldu.

 

Karara ulaşmak için buraya tıklayınız