Site Rengi


Hizmetlerimiz
Eğitim Hizmetleri
Çağdaş ekonomi prensipleri ve her geçen gün daha da gelişen bilgi teknolojileri bilginin ve bilgiye ulaşmanın önemini arttırmış, bilgi hemen...
Hizmet Detayları
Yönetim Danışmanlığı
Yönetimin insanları ve finansal kaynakları yönetmekle sınırlı olduğuna inanmıyoruz. Biz, yönetimi; varlıkları ve yükümlülükleri belirlemek, piyasayı anlamak, çalışanlar ve müşterilerle...
Hizmet Detayları
Yatırım Danışmanlığı
REHBER Consulting olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz, yönetim ve mali danışmanlık hizmetlerimiz ile desteklendiğinden,...
Hizmet Detayları
Kurumsal Finans ve Mali Danışmanlık
Hizmetleri Küreselleşme ve şiddetli rekabet ortamı firmaları, stratejik ortaklık arayışlarına, sermaye yapılarını güçlendirmeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve projeleri için...
Hizmet Detayları
Vergi ve Hukuk Danışmanlığı
Vergi kanunları uzmanlık gerektirir. Bizler müşterilerimizin günlük işlemlerini yaparken bile sıklıkla vergisel boyutu olan bazı sorunlarla karşılaştıklarının farkındayız. Müşterilerimizin vergi...
Hizmet Detayları
Kurumsal Risk Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri (IT) Danışmanlığı
Günümüz ekonomisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, rekabet ortamında piyasa şartlarının ortaya çıkardığı fırsatlara yanıt verebilecek iş süreçlerini geliştirmek ve bu...
Hizmet Detayları
Bağımsız Denetim ve UFRS (IFRS) Raporlaması
Bağımsız Dış Denetim, denetim kuruluşları tarafından kamuya ve işletme ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere düzenlenen mali tabloların...
Hizmet Detayları
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Sürekli değişen ve küreselleşme ile gittikçe daha karmaşık hale gelen ekonomi ve iş dünyasında, işletmelerin ulusal ve uluslararası düzenleyici kanunlar,...
Hizmet Detayları
Vergi'de Gündem
Son Gelişmeler
Rehber Sirkü No          :           REH-İ-5 Resmi Gazete Tarihi     :           2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı       :           31322   Konu:  İşverenlere Sağlanan Normalleşme Desteğinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır   4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021...
Rehber Sirkü No          :           REH-İ-4 Resmi Gazete Tarihi     :           1 Aralık 2020 SALI Resmi Gazete Sayı       :           31321   Konu:  Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)     Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal...
2020 Yeniden Değerleme Oranı Hakkında
  Rehber Sirkü No          :           REH-İ-3 Resmi Gazete Tarihi     :           28 Kasım 2020 Pazartesi Resmi Gazete Sayı       :           31318   Konu: 2020 Yeniden Değerleme Oranı Hakkında     28.11.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 521 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2020 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştır....
Makaleler
Görüşler, Yorumlar, Değerlendirmeler...
ŞİRKETİMİZİ SATIŞA NASIL HAZIRLARIZ ?
ŞİRKETİMİZİ SATIŞA NASIL HAZIRLARIZ Arslan KAYA       YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR SORU; ŞİRKETİMİZİ SATIŞA NASIL HAZIRLARIZ?...
Yazının Devamı
İşletme Yöneticileri için Bilanço Okuma Teknikleri – Arslan KAYA
Günümüzde tüm organizasyonların faaliyetlerini irdelemek için tek gösterge mali tablolardır. Bu tablolar içerisinde bilanço; organizasyonun başarılı olup olmadığını, belirlenen hedeflere...
Yazının Devamı
İç Denetçinin Sahip Olması Gereken En Önemli Beceri: İletişim
Yeni UMUÇ’ ta ilk defa yer  alan “Ana Prensipler” iç denetim faaliyeti ve iç denetçiler için temel kuralları tanımlamıştır. Bu...
Yazının Devamı
Rehber Consultıng'e Ulaşın
İletişim bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi No:43 Çankaya/ANKARA
+90 312 490 61 62 pbx
+90 312 490 61 64