Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Rehber Consulting

Yerel birikimler ile global değerlerin uyumu

REHBER CONSULTING, Denetim, Finansal Danışmanlık, Yeminli Mali Müşavirlik, Vergi ve Hukuk Danışmanlığı, Kurumsal Risk ve IT Danışmanlık hizmetleri veren, profesyonel, uluslararası bir hizmet firmasıdır. Kurulduğu 1981 yılından bu yana, mesleklerinde tanınmış, tecrübeli ortakları ve çeşitli alanlarda uzman personeli ile farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası firmalara pek çok konuda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Dünyanın önde gelen, en büyük uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşlarından biri olan ANTEA‘ın Türkiye üyesidir. Sunduğu hizmetlerde ve tüm faaliyetlerinde doğrudan Eurogroup Consult gözetimi ve denetimi altındadır. Dünyada yüksek profesyonel ve etik standartları ile tanınan Eurogroup Consult, periyodik kalite değerlendirmeleri ile üyesi olan tüm firmaların müşterilerine yüksek standartlar altında hizmet vermesini temin etmektedir. Bunun yanısıra 40 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Eurogroup firmaları birbirleri ile etkin bir iletişim kurmakta, devamlı surette bilgi paylaşımı içinde bulunmaktadırlar. REHBER CONSULTING’in sunduğu hizmetlerde global bilgi akışı ve metodoloji desteği sağlayan Eurogroup Consult, aynı zamanda sahip olduğu yüksek teknoloji ile üye firmaları arası iletişim kanalları ve bilgi paylaşımını daimi kılmaktadır.

36 yılda ortaya koyduğu performans, kaliteli hizmet anlayışı ve dinamik yapısı ile REHBER CONSULTING sektörde öncü ve güvenilir bir marka olmayı başarmıştır. REHBER CONSULTING ve her bir REHBER ofisi verdikleri hizmetler ve müşteri ilişkilerinin bütün aşamalarında belirli kurumsal değerler çerçevesinde hareket etmektedirler. Bu değerler – Yüksek kalite, her adımda değer katmak, bilgi paylaşımı, yeterliliğe verilen önem ve uzun süreli ilişkiler – REHBER’in global uygulamaları yerel uzmanlık ile birleştirmedeki benzersiz kabiliyetinin değişmez parçalarıdır. Bu prensipler REHBER’in hem verdiği hizmetlerin, hem de kişisel uygulamalarının temelini oluşturur. İşlerin nasıl yapılması gerektiği ve elde edilmesi gereken sonuçlara ilişkin yol gösterir. Daha etkin ve verimli çalışmaya, müşteriler için ‘işe yarayan’ çözümler üretmeye yardımcı olur. Bu ortak değerler, şirket içi ve dışında sürekli olarak etik, kalite, objektiflik, güvenilirlik ve bütünlüğü destekleyen bir kurumsal kültür üzerine kurulmuştur.

Müşterilerimize hizmet verirken takım arkadaşlarımız, iyi bilinen ve genel kabul görmüş profesyonel standartlar yanında şirket bünyesinde geliştirilmiş bazı standartları da yol gösterici kabul ederler. Profesyonel standartlara olan bağlılığımız hem kurumsal değerlerimiz hem de Davranış Kurallarımıza yansımaktadır. Ortak değerlere uygun davranışları belirlemek amacıyla REHBER CONSULTING birtakım etik prensipleri de içeren Davranış Kuralları (Etik Kurallar) geliştirmiştir. Bu kurallar değişen iş hayatı ve kurumsal yapı göz önünde bulundurularak sıklıkla gözden geçirilmekte, yurt içi ve dışı tüm REHBER CONSULTING ofislerindeki çalışanlara yol göstermekte, alınan tüm karar ve gerçekleştirilen eylemlerde belirleyici olmaktadır. Bu kurallar REHBER kimliği altında çalışırken uygulanması gereken etik ve profesyonel davranışın temellerini ve standartlarını oluşturmaktadır.

Sizin işiniz bizim işimizdir…
Müşterilerimiz işleri ile ilgili hemen her alanda pek çok risk ile karşı karşıya kalmakta ve faaliyetleri sonucunda daha iyi sonuçlar alabilmek için devamlı surette baskı altında kalmaktadırlar. Özellikle de uluslararası arenada birden fazla ülkede faaliyet gösteren müşterilerimiz değişik yasal, finansal, politik ve sosyal sistemlerle ve karışık sınır ötesi işlemlerin getirdiği diğer sorunlar ile de ilgilenmek zorundadır ve bu sorunlar genellikle profesyonel destek almayı gerektirmektedir. Ülkemizin en başarılı danışmanlık şirketlerinden olan ve 36 yıllık ciddi bir birikime sahip olan REHBER CONSULTING, sahip olduğu deneyim, uzmanlık ve ürettiği fikirleri müşterilerine, çalışanlarına, sermaye piyasalarına ve özellikle de ülke ekonomisine fayda sağlayacak bir değere dönüştürme vizyonu ve ‘işe yarayan çözümler’ üretmek misyonu ile hareket etmektedir. REHBER’in temel amacı müşterilerine geniş bir endüstri bilgisi, derin uzmanlık ve mesleki birikime dayalı, yüksek kaliteli hizmet vermektir. Bugünün iş dünyasındaki zorluk ve sorunlar karşısındaki gösterdiğimiz yüksek başarı ve ‘güven’ kavramı ile birlikte anılan kurumsal kimliğimiz bugün olduğu gibi gelecekte de hizmet verdiğimiz müşterilerimize en büyük teminatımız olacaktır.

Ideamobility©, REHBER CONSULTING tarafından geliştirilen, dünyada benzeri olmayan oldukça etkin bir danışmanlık metodolojisidir. Müşterilerimize vergiden denetime, finansal danışmanlıktan insan kaynaklarına kadar verdiğimiz tüm hizmetlerde bu metodolojiyi kullanıyoruz. Bu kavram bizim bilgi ve fikir üretmek ve bunları paylaşmak konusundaki yaklaşımımızdır. Ideamobility bize müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için perspektifimizi ve iş metodlarımızı devamı yenileme, değişen iş koşulları ve günümüzün zorlu iş dünyasına ayak uydurabilme imkanı sağlamaktadır. Ideamobility©, Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, müşteriyi hizmetin her aşamasında işe dahil etmek, üretilen her türlü bilgi ve fikri sürekli paylaşmak, çözüm aşamalarında eğitmek ve öğrenmek ve etkin iletişim kurabilmek için danışmanlarımıza yol göstermekte, sağladığı araç ve uygulamalar ile hizmet verimliliğimizi arttırmaktadır. Kurumsal felsefemiz, kültürümüz ve iş alışkanlıklarımız ile uyumlu, müşterilerimizin de kısa sürede benimseyerek kendi iş alanlarında uyguladığı harika bir metodolojidir. Biz hizmetlerimizi sunmak ve en iyi çözümleri elde etmekle yetinmiyor, müşterilerimize Ideamobility© yaklaşımımızı da tanıtıyor, faaliyetlerinde kullanıp fayda sağlamaları için destek veriyoruz. REHBER olarak biz ilk olarak müşterilerilerimizin başarılı olmasına yardım ediyor, bu sayede kendi performansımızı değerlendirme imkanı buluyoruz.

36 yıldır müşterilerimizin gösterdiği başarı bizim için mutlak bir performans kriteri olmaktadır. Bir REHBER müşterisi olduğunuzda, işinizi anlamak ve değerlendirmek için sizinle yakından ilgilenip, amaçlarınıza ulaşmanız için kalıcı iş stratejileri geliştiriyoruz. Yaklaşımımız yıllara dayanan birikim sonucu ortaya çıkmış, müşteri bazlı bir yaklaşımdır. Müşteri bazlı bir yaklaşım benimsemek müşterilerin en karmaşık sorunlarına (küreselleşme, endüstrideki rekabet, yeni iş modelleri ihtiyacı, vb.), kendi endüstrileri ile ilgili konulara (hükümetin endüstri üzerindeki etkisini kaldırması, endüstri trendleri, teknolojideki değişimler) ve kendi operasyonlarındaki gelişim fırsatlarına(yeniden yapılanma ya da değişiklik, vb.) müşteri gözü ile bakarak, yani müşteri ile ortaklık yaparak ele alabilmek demektir. Bu, müşterilerimizin amaçları doğrultusunda uygun hizmet ve çözümleri seçebilmemize imkan verir (büyüme, kar artışı, yasal ya da mali olarak kurumun var olması, vb.)

Biz işlerimizde hem sektörel hem de sunduğumuz hizmetlere göre organize olmaktayız. Hizmet gruplarımız birbirileri ile bağlantılı olarak ve etkileşim içinde müşterilerimize daha iyi hizmet verilebileceğinin bilinci içinde çalışmaktadırlar. REHBER müşterilerine ‘Esas Danışman İlişkisi’ ile hizmet vermektedir. ‘Esas Danışman İlişkisi’nin anlamı müşterilerimizin REHBER’i tüm yeminli mali müşavirlik, muhasebe, denetim, vergi, finansal ve teknolojik danışmanlık hizmetlerinde ilk ve esas kaynakları olarak görmeleridir. En önemli avantajımızın, oldukça geniş bir hizmet yelpazesi ve yüksek hizmet kapasitemiz ile kendi geliştirdiğimiz ‘Esas Danışman İlişkisi’ konseptinde sergilediğimiz başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Bilgi ve beceriye yatırım yapıyoruz
REHBER’de esas amaçlarımızdan birisi mesleki gelişimini sürdürecek, kendi kişisel kariyer hedeflerine ulaşırken müşterilere değer katabilecek takım arkadaşları seçmek, eğitmek ve bünyemizde tutmaktır. REHBER CONSULTING kendisini liderler yetiştirmeye ve çalışanlarının başarısını artırmak için onlara zorlu kariyer hedefleri koymaya adamıştır. Müşterilerimiz, konularına hakim, kendi beklentilerini en mükemmel şekilde karşılayabilecek deneyimli ve yüksek beceriye sahip profesyonellerle çalışmayı isterler. Bu bilinçle REHBER’i daha ileriye götürmek için her zaman yaratıcı, sıkı çalışan, sorumluluk almaya hevesli, entellektüel ve mesleki birikime sahip, kendisini kurumuna adamış kişilerle çalışmaya devam ediyoruz. Çağımızın gerektirdiği mesleki bilgi, yabancı dil becerileri, bilişim teknolojilerine yatkınlık ve etkili iletişim kurabilme özellikleri ile donanmış profesyonel ve dinamik danışmanlarımız, gönülden bağlı oldukları REHBER CONSULTING değerleri ışığında ‘Esas Danışmanlık İlişkisi’ ne katkıda bulunmakta, müşterilerimizin iş dünyasında karşılaştığı tüm sorunları dışarıdan izleyen bir hizmet elemanı olarak değil, hizmet verilen kurumun ortağı olarak gören bir felsefeyi benimsemektedirler.

REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Kavaklıdere Vergi Dairesi - 7340055266